Vánoce ve světě

Vánoce se slaví téměř ve všech zemích na celém světě, období i průběh záleží na kulturních i náboženských zvyklostech, ale i na zeměpisné poloze. Především ve většině států Evropy je doba Vánoc stejná jako v České republice a velmi podobný je i jejich průběh, odlišně se Vánoce slaví například v Asii nebo v některých zemích amerického kontinentu.

Připravili jsme pro vás přehled, jak probíhají vánoční svátky v okolních zemích, ve státech západní a jižní Evropy, ve Skandinávii a Pobaltí i na východě Evropy a na Balkáně. Nezapomněli jsme ani na USA, Brazílii a další země Ameriky, Austrálii, Čínu, Japonsko nebo Indii.