Vánoční stromeček
Hlasovat Hlasovat Hlasovat Hlasovat Hlasovat
0 0

Obrázek

Vánoční stromeček je jedním z významných symbolů Vánoc.  Ve většině zemí se zdobí na Štědrý den a dávají se pod něj dárky.  V mnoha městech jsou velké vánoční stromy součástí předvánoční výzdoby.

Bez ozdobeného vánočního stromku si Vánoce většina lidí neumí představit. Magickou moc má rozsvícený stromeček asi především pro děti, protože pod něj jim Ježíšek dává dárky.

I vánoční stromeček ale prošel dlouhým historickým vývojem… 

Obrázek

Historie vánočního stromku

Kdysi dávno, ještě před narozením Ježíše, chodili po vsích koledníci a zdobili větve ovocných stromů. Později ozdobené větve i rozdávali. 

Podle některých pověstí bychom ale měli hledat první náznak tradice novodobých vánočních stromků v Anglii dávných časů, kde se dávaly o vánočních svátcích do dřevěné misky na stole větvičky trnky, které měly mít ochranitelskou moc nad stavením i lidmi. Ty se ale nezdobily. Když se později objevily první malé stromky, údajně se zavěšovaly nad štědrovečerní stůl špičkou dolů.

První zmínka o zdobeném vánočním stromečku je v brémské kronice z roku 1570, kdy se objevuje v cechovních domech řemeslníků. Do bytů se stromeček dostává až v polovině 17. století nejdříve ve městech a v rodinách protestantů. Katolická církev totiž zdobení stromečků považovala za pohanský zvyk, protože tímto způsobem kdysi při zimním slunovratu germánské kmeny uctívaly boha Wotana a Keltové boha Slunce. Zdobení stromečků se ale lidé v Německu nevzdali a v 19. století se tento zvyk začal rozšiřovat do dalších zemí.

K velkému rozšíření stromečků došlo, když se symbolika křesťanství přenesla i do zdobeného stromku, kde přisuzovala zeleným větvím Kristův věčný život, papírové růže představovaly Pannu Marii a jablka Evu. Na špičku se začala dávat betlémská hvězda.

Německo ale pravděpodobně nebylo jediné, kde se v té době stromečky zdobily. Podle kronikáře Baltazara Russowa se už v 15. a 16. století v době zimního slunovratu tančilo a zpívalo kolem ozdobených stromů v Litvě, Estonsku a Lotyšsku. Tyto země ale byly v té době velmi ovlivněny německou kulturou a tak se nedá vyloučit, že původ tradice pochází právě z Německa.

Obrázek

Zdobení stromečků

Za první ozdobené vánoční stromky je možné považovat ty z dávných dob při oslavách slunovratu, ale jak a čím byly zdobené, se můžeme jen domnívat. Tradice zdobení vánočního stromečku tedy vlastně začíná v 16. století, kdy se dostává do domů a bytů.

Původně bylo zdobení velmi skromné. Používalo se různé sušené i čerstvé ovoce, nejvíce červená jablíčka a malé hrušky, a také vlašské ořechy. Na větvičky se věšely i barevné papírové proužky a růžičky, které měly připomínat Pannu Marii, v bohatších rodinách barevné látkové mašle. Postupně se přidávalo cukroví, perníčky, marcipán a také svíčky. Aby se stromeček co nejvíce blýskal, zdobil se plátky alobalu a obalů od bonbonů, do třpytivých papírků se balilo i ovoce a ořechy. Na vrcholku byla třpytivá hvězda, špičky se objevily až se skleněnými ozdobami.

V druhé polovině 19. století se začaly tisknout i různé obrázky, které se vystřihovaly a lepily na cukroví a perníčky. Později se začaly používat i různé polevy. Koncem 19. století se na stromečcích objevují vánoční ozdoby a také figurky, nejvíce v podobě andílků, odlévané z včelího vosku. Třpyt začínají stromečkům dodávat zlaté girlandy.

První ozdoby z foukaného skla se začaly vyrábět na přelomu 19. a 20. století. Nejčastější tvary byly samozřejmě různě velké koule, ale také zvonečky. Skleněné ozdoby byly ale velmi drahé, a tak se nejdříve používaly v bohatých městských rodinách a u velkostatkářů.

Prostí lidé ve městech a na venkově si skleněné ozdoby nemohli dovolit ještě ani po druhé světové válce, ale dokázali je nahradit. Mimo ovoce, ořechů a cukroví si vyráběli různé ozdoby z barevného papíru a látkových stuh, později k nim přidali ozdoby ze dřeva a slámy, vizovického těsta, vosku, drátků a korálků.   

Obrázek

Český vánoční stromeček

V českých zemích vánoční stromeček dlouhou tradici nemá. Podle historických záznamů první stromeček u nás postavil pro své přátele v r. 1812 ředitel pražského Stavovského divadla Jan Karel Liebich na svém zámku v Praze Libni. Cesta stromečků do českých domácností byla ale ještě dost dlouhá, v městských měšťanských rodinách se začal objevovat až ve 40. letech 19. století.

V té době se také na trzích začaly prodávat první umělé stromky z Německa. Byly vyřezané z tenkých prkének nebo papírových kartonů, ale velký zájem o ně nebyl. Lidé si raději kupovali živé smrčky a jedličky. Stromky si pak zdobili především jablky a hruškami, ořechy, různým cukrovím a pečivem, později i dřevěnými a slaměnými ozdobami.  Podle dobových záznamů se v r. 1860 i v Čechách na stromečcích rozsvítily lojové svíčky. Skleněné ozdoby se začaly vyrábět až v druhé polovině století a vzhledem k jejich vysoké ceně si je na stromečky věšeli jen skutečně bohatí lidé.

Na venkov se vánoční stromečky dostávaly ještě pomaleji, až do první světové války bývala ve většině venkovských stavení je ozdobená větev smrku nebo jedličky – tzv. chvojka nebo chvojí, které přinášeli koledníci. Měly a dodnes mají velkou symboliku, protože chrání obydlí před zlem a nemocemi.

Dnes je ozdobený vánoční stromeček v převážné většině domácností. Před několika lety byly živé stromky nahrazovány umělými, ale v poslední době se opět vracíme l živým borovičkám, jedličkám a smrčkům.

Obrázek

Velké ozdobené vánoční stromy se také stále častěji vztyčují na důležitých veřejných prostranstvích a náměstích. Poprvé byl postavený na Náměstí svobody spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem v r. 1924 a pod stromem se pořádala sbírka na pomoc opuštěným dětem. Podnětem byla událost, kdy spisovatel s přáteli nalezl v zimě v bílovickém lese opuštěnou prochladlou malou dívku.

Celosvětově nejznámějším českým vánočním stromem je zcela jistě 24 metrů vysoký smrk z Beskyd, který byl v r. 1999 o Vánocích postavený na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu.

Smutně se 6. prosince 2003 proslavil vánoční strom v Praze na Staroměstském náměstí, který spadl a poranil čtyři lidi.   

 

 

Komentáře

\
TOPlist