Česká mše vánoční
Hlasovat Hlasovat Hlasovat Hlasovat Hlasovat
0 0

Česká mše vánoční není typická koleda, ale k českým Vánocům patří.


Andante
Sláva budiž Bohu velikému,
pokoj lidu všemu pokornému,
neb se narodil Spasitel,
všeho světa Vykupitel.

Allegretto
Vstaňte rychle, pastýřové, srdce věrného,
zanechte stád, pastuškové, srdce dobrého,
pojďte k Betlému,
městu svatému,
uvidíte tam světlo nebeské,
Syna Božího v podobe lidské.

To vám zde zvěstujem,
nad tím se radujem..
Vstaňte rychle, bežte k Betlému,
k Ježíšku dnes narozenému!

 

 

Komentáře

\
TOPlist