Narodil se Kristus Pán
Hlasovat Hlasovat Hlasovat Hlasovat Hlasovat
0 0

Koleda vzniklá v 15. století patří v nejstarším a také nejvíce oblíbeným tradičním českým koledám.

Obrázek

Narodil se Kristus Pán,
veselme se,
z růže kvítek vykvet nám,
radujme se,
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.
 
Jenž prorokován jest,
veselme se,
ten na svět poslán jest,
radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.
 
Člověčenství naše,
ráčil vzíti na sebe,
radujme se.
z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Goliáš obloupen,
veselme se,
člověk jest vykoupen,
radujme se.
z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.
 
Boží Syn se vtělil,
veselme se,
aby hříšné spasil,
radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Z nebe na zem sestoupil,
veselme se,
aby nás vykoupil,
radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Chudý s námi bydlel,
veselme se,
zimu, bídu trpěl,
radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Ponížení přijal,
veselme se,
by nám nebe získal,
radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Pánem jsa všech pánů,
veselme se,
snášel pro nás hanu,
radujme se.
Z života čistého,  z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Syn jsa Boha Otce,
veselme se,
dán jest zemské Matce,
radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

 

Komentáře

\
TOPlist