Nesem vám noviny
Hlasovat Hlasovat Hlasovat Hlasovat Hlasovat
0 0

Tradiční původní česká vánoční koleda, která je velmi oblíbená i v mnoha dalších zemích Evropy.

 

Obrázek

Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně,
slyšte je pilně a neomylně,
rozjímejte

Syna porodila čistá panna,
v jesličky vložila Krista pána,
jej ovinula a zavinula,
jej ovinula a zavinula,
plenčičkama.

K němuž to andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli,
jeho vítali, jeho chválili,
jeho vítali, jeho chválili,
dary nesli.

Anděl Páně jim to sám přikázal,
když se jim na poušti všem ukázal,
k Betlému jíti, neprodlévati,
k Betlému jíti, neprodlévati,
hned rozkázal.

Ejhle, při Kristově narození,
stal se div veliký v okamžení,
neboť noc tmavá se proměnila,
neboť noc tmavá se proměnila,
v světlo denní.

Andělé v oblacích prozpěvují,
narození Páně ohlašují,
že, jest narozen, v jeslích položen,
že, jest narozen, v jeslích položen,
oznamují.

I my též, křesťané, nemeškejme,
k těm svatým jesličkám pospíchejme,
Ježíše svého, Pána našeho,
Ježíše svého, Pána našeho,
přivítejme.

Vítej nám, Ježíšku, s nebe daný,
jenž jsi se narodil z čisté Panny,
pohlédni na nás a přijmi od nás,
pohlédni na nás a přijmi od nás,
tyto dary.

S nebe jsi sstoupil k nám z pouhé lásky,
krásné Jezulástko, kvítku rajský,
jak jsi spanilý a ušlechtilý,
jak jsi spanilý a ušlechtilý,
celý krásný.

Tak jsi svůj lid sobě zamiloval,
žes i pro něj nebe nelitoval,
sstoupil jsi s nebe, abys sám sebe,
sstoupil jsi s nebe, abys sám sebe,
obětoval.

Pokud si nemůžete vzpomenout na melodii, a nebo chcete k svému zpívání hudbu, zde si ji můžete pustit a poslechnout.

 

Komentáře

\
TOPlist